Ariel Santamaria - Avís legal

 
Portada > Avís legal

Ariel Santamaria us informa que l'accés i ús de la nostra pàgina web és subjecte a les presents condicions d'ús, i us recomanem que llegiu atentament les presents condicions d'ús, ja que el fet d'accedir i utilitzar aquestes pàgines n'implica la seva acceptació.

Per imperatiu legal l'usuari es compromet a utlitzar la pàgina web amb conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions que posem en el seu coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

El lloc web visiteu és propietat d'Ariel Abel Santamaria Matas, amb identificació fiscal 39867082-D, amb domicili a 43203 Reus, Carrer Muralla, 38 2n C. L'adreça de correu electrònic per a contacte sobre temes legals relacionats amb aquest web és contacte@arielsantamaria.com.

Ariel Santamaria pot prestar serveis telemàtics en línia i rebre o enviar informació via correu electrònic des del servidor amb domini arielsantamaria.com, per la qual cosa posem en el vostre coneixement que els serveis de la societat de la informació no poden atemptar contra els següents principis: l'ordre públic, la seguretat, la salut pública i la defensa estatal; protecció dels consumidors, respecte a la dignitat de la persona i no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social; protecció a la joventut i a la infància. Ariel Santamaria defensa aquests principis per imperatiu legal i en compliment de l'esmentada llei estem obligats a col·laborar amb els òrgans competents de l'Estat que ordenin que s'aturi el servei.

De la mateixa manera, us informem que l'spamming, o tramesa de correu no sol·licitat de manera massiva és prohibit en l'esmentada llei i que a Ariel Santamaria seguim una política de 'permission marketing', per la qual cosa sol·licitem el vostre consentiment respecte a les comunicacions comercials per via electrònica que puguem enviar-vos. Posem en el vostre coneixement, de conformitat amb allò que estableix la LSSICE en els seus articles 20 i 21, que les dades que ens faciliteu les utilitzarem per enviar-vos comunicacions sobre els nostres productes i serveis culturals que puguin ser del vostre interès, acció per a la qual entenem que ens doneu el vostre consentiment, comunicacions que farà Ariel Santamaria directament sense perjudici del dret que teniu de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions, dirigint-vos per escrit a l'adreça electrònica més amunt indicada i/o utilitzant els sistemes d'alta i baixa automàtica de registres de la nostra base de dades de subscriptors de newsletter a l'apartat "Contacte" d'aquest web.

El codi font, els dissenys gràfics i les animacions són propietat intel·lectual d'Editio Software amb ple dret d'explotació per part d'Ariel Santamaria. El logotip i els textos, informació i continguts, que es recullen al web arielsantamaria.com son propietat intel·lectual d'Ariel Santamaria i no es permet la reproducció total o parcial d'aquest web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació o descompil·lació, sense el permís previ i per escrit d'Ariel Santamaria. Els continguts musicals que es poden descarregar en aquest web tenen titularitat d'Ariel Santamaria o d'Ariel Santamaria i la Banda del dr. Juantxi, poden ser compartits amb terceres parts i donar-ne difusió pública.

L'usuari, únicament i exclusiva pot utilitzar el material que apareixi en aquest web per al seu ús personal i privat, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites, excepte la difusió en mitjans de comunicació professionals. Tots els altres drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Ariel Santamaria.

Ariel Santamaria® és marca comercial registrada a l'Estat espanyol, de manera que la seva utilizació per terceres parts queda restringida a l'àmbit permès per la legislació actual en matèria de marques i patents, i obligatòriament del permís previ per escrit del titular de la marca.

Les dades personals que es recullen i envien als formularis de contacte i newsletter del web d'Ariel Santamaria seran objecte de tractament manual i/o automàtic, dades totes considerades de perfil baix i que no requereixen cap consideració especial des del punt de vista de la protecció de dades, i algunes d'elles romandran al servidor.

La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació que en cada cas s'estableixi amb Ariel Santamaria.


Ariel Santamaria, per tal de complir amb la legislació espanyola i europea sobre informació de política de cookies i protecció de dades personals us informa al següent paràgraf de l'ús de cookies al lloc web arielsantamaria.com. És d'aplicació el Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016:

Si vos navegueu pel lloc web arielsantamaria.com el vostre navegador registrarà tres tipus de cookies:

- Seguiment d'accés al lloc web: recullen informació anònima sobre les pàgines que visiteu i la compilen pel seu tractament estadístic posterior. En aquest cas, s'utilitzen els serveis de tercers coneguts com Google Analytics.

- Control de navegació al lloc web: per exemple, es recullen cookies per desar les vostres preferències quant a dimensions de lletra i altres detalls de navegació personalitzables. També utilitzem cookies per informar-vos mitjançant missatges emergents d'aspectes legals referits a les pròpies cookies de seguiment.

- Seguiment publicitari: el lloc web arielsantamaria.com és objecte de publicitat en línia, per la qual cosa existeixen coookies del servei Google Adwords i eventualment d'algunes plataformes publicitàries de mitjans de comunicació digitals i altres portals web.

Podeu navegar amb les cookies blocades i és probable que la vostra navegació sigui satisfactòria, malgrat algunes de les vostres preferències de navegació no seran registrades. Si voleu eliminar les cookies o navegar sense elles podeu consultar el lloc informatiu http://www.aboutcookies.org/. També podeu desactivar l'intèrpret Javascript del navegador, però en aquest cas és probable que alguns serveis del lloc web no funcionin de manera correcta, per la qual cosa us hem d'aconsellar que únicament bloqueu les cookies de seguiment i no tot el programari escrit en Javascript del lloc web arielsantamaria.com.

Contacte